अपहरण गरी हत्या गर्नेलाई आजीवन काराबास

0SHARES

२३ श्रावण २०७५ नेपाल टाईम्स

साउन २३
आगामी भदौ १ गतेदेखि ६ प्रकारका कसुरमा आजीवन हुने भएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ ।

मुलुक अपरधान संहिता ऐन — २०७४ को दफा ४१ मा जन्मकैदसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ ।

यस दफामा लेखिएको छ — यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापति देहायको कुनै कसुर गर्ने कसुरदातरलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा त्यस्तो कसुरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्नुपर्नेछ ।

विज्ञापन बक्स